FARKLI SERTLİKLERDEKİ X210CR12 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN PARMAK FREZELEME İŞLEMİNDE, KAPLAMALI SİNTERLENMİŞ KARBÜR VE KAPLAMALI SERMET KESİCİ TAKIMLARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Necip ÇAMUŞCU, Ersan ASLAN

Öz


Son yıllarda talaşlı üretim uygulamalarındaki genel yaklaşım, iş parçalarının son sertliklerinde talaş
kaldırmaya tabi tutulmalarıdır. Bununla tezgah, kesici, iş gücü ve enerjiden kazançların elde edilmesi
hedeflenmektedir. Bu çalışmada, 35 HRC ve 62 HRC’ye sertleştirilmiş X210CR12 çeliğinin farklı kesici takımlarla
işlenmesinde aşınma davranışları ve performansları incelenmiştir. Kesici takım olarak kimyasal buhar çökertme
yöntemiyle TiCN, fiziksel buhar çökertme yöntemi ile TiCN+TiAlN kaplamalı sinterlenmiş karbür takımlar ve
fiziksel buhar çökertme ile TiAlN kaplamalı sermet kesici takımlar kullanılmıştır. Kesici performans
değerlendirmesi, işlenmiş parçaların yüzey kalitesine ve kesici takımın yanal yüzey aşınmasına göre yapılmıştır.
TiCN+TiAlN kaplamalı sinterlenmiş karbür ve TiAlN kaplamalı sermet kesici takımlar hem yanal yüzey aşınması
hem de işlenmiş parçanın yüzey kalitesi açısından TiCN kaplamalı sinterlenmiş karbür takıma göre daha iyi
performans göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Sinterlenmiş karbür; sermet; kaplamalar; takım aşınması; yüzey pürüzlülüğü; sertleştirilmiş çelikler.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries