OBJE YÜZEY EĞİMLERİNİN YERSEL LAZER TARAYICILARIN KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİLERİ

Aydan YAMAN, Hacı Murat YILMAZ, Müge AĞCA YILDIRIM

Öz


Lazer tarama, henüz yeni bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde teknolojideki ilerlemelerle birlikte bu teknoloji de gelişmekte olup bununla beraber kullanım alanı da giderek artmaktadır.

Lazer tarama teknolojisi ile istenilen objelerin üç boyutlu görüntüleri diğer klasik ölçme yöntemlerine göre çok daha hızlı, pratik, kolay ve yüksek doğrulukla elde edilebilmekte ve ölçümler her türlü hava koşulunda yapılabilmektedir. Ayrıca bu yöntem ile objeler, temas zorunluluğu olmadan uzaktan ölçülebilmektedir.

Yapılan çalışmada Topcon Yersel Lazer Tarayıcı ile belirli bir mesafeden çeşitli açılar verdirilen test alanının taratılarak bu açıların yersel lazer tarayıcının konum doğruluğuna etkisi araştırıldı. Bunun için düşey konumda duran 2.10 m x2.80 m boyutlarına sahip bir test alanı 35 m mesafeden dik, 150, 300, 450 ve 600 lik açılar ile tarandı. Taramalardan elde edilen Y ve Z koordinatları yer değiştirilerek test alanı yatay hale getirildi.  Bu durumda oluşan yarım dikdörtgen prizmanın olması gereken hacmi ile taramalardan elde edilen hacimleri hesaplandı. Hacim farklarına göre yapılan değerlendirmeler sonunda bu tarayıcının 35 m’ lik tarama mesafesinde konum doğruluğunun 2.9 mm ile 12.1 mm arasında olduğu görüldü. Ayrıca en uygun taramanın objenin 150 lik açıya sahip iken yapılan tarama olduğu gözlendi. 


Anahtar Kelimeler


Lazer tarama teknolojisi; Konum doğruluğu; Tarama açısı; Hacim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altuntaş, C., Yıldız, F., 2008, ”Yersel Lazer Tarayıcı Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarının Birleştirilmesi”, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 1, Vol. 98, pp. 20-27.

Aydar, U., Avşar, Ö., Kaya, Ş., Bozkurtoğlu, E. ve Şeker, D.Z., “Yüzeylerin Pürüzlülük Açılarının Lazer Tarayıcılar Yardımıyla Belirlenmesi”, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 18- 22 Nisan 2011.

Gümüş, K. ve Erkaya, H., “Mühendislik Uygulamalarında Kullanılan Yersel Lazer Tarayıcı Sistemler”, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2-6 Nisan 2007.

Karşıdağ, G., 2011, Yersel Lazer Tarama Ölçmelerinde Doğruluk Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ulvi, A. ve Yakar, M., 2014. “Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Kızkalesi’ nin Nokta Bulutunun Elde Edilmesi ve Lazer Tarama Noktalarının Hassasiyet Araştırması”, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol. 6( 1), pp. 25-36.

Yılmaz, H. M., 2007, “The Effect of Interpolation Methods in Surface Definition: An Experimental Study”, Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 32, pp. 1346-1361.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries