HHO HÜCRE PERFORMANSININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Sadık ATA, Gürol ÖNAL, Kevser DİNCER

Öz


Bu çalışmada, Hidroksi (HHO) hücre performansları, kural tabanlı Mamdani tipi bulanık modelleme tekniği ile gerilim, akım ve sıcaklık parametreleri bakımından modellenmiştir. Giriş parametreleri plaka sayısı ve zaman (t), çıkış parametreleri gerilim (V), akım (A) ve sıcaklık (oC); Kural Tabanlı Mamdani Tip Bulanık Mantık (KTMTBM) tarafından tanımlanmıştır. Giriş ve çıkış parametrelerinin sayısal verileri bulanıklaştırmıştır. Bunlar; çok çok düşük (L1), çok düşük (L2), düşük (L3), negatif orta (L4), orta (L5), pozitif orta (L6), yüksek (L7), çok yüksek (L8) ve çok çok yüksek (L9)’dır. Bu sistem için 2 giriş değeri bulunmakta ve her bir çıkış değeri için 9x9 matrisinden 81 kural olmak üzere toplam 243 kural elde edilmiştir. Sistemin girişi ile çıkışı arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve bulanık mantık denetleyicinin davranışlarını tespit eden denetim kurallarının bir sonucu olarak, deneysel çalışmadan elde edilen her bir değer aynı zamanda bulanık mantık ile belirlenmiştir. Bulanık mantık yöntemiyle oluşturulan modelden elde edilen sonuçlar ile deneysel çalışmada tespit edilen sonuçlar determinasyon katsayısı yöntemi (R2 ) kullanılarak karşılaştırılmıştır. R2 yönteminde, voltaj, akım ve sıcaklık için sırasıyla %98,29; %99,5; %96,47 değerleri tespit edilmiştir.Ayrıca, deneysel çalışmada yapılmamış değerler BM modeli sayesinde tahmin edilmiştir. Bu çalışma, HHO hücresinin performansının belirlenmesinde, bulanık mantık yönteminin başarıyla uygulanabildiğini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Bulanık mantık (BM), Hidroksi (HHO) hücresi, Performans

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ata, S., 2015, “PEM Yakıt Hücresinin Membran Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi ve Enerji Ayrışımı Olayının Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ata, S.,Dincer, K., 2015a, “Anot Tarafı Karbon Nanotüp İle Kaplanmış PEM Yakıt Hücresi Performansının Bulanık Mantık Yöntemiyle Modellenmesi,” Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi UHTEK-2015, Aralık 2015, İstanbul.

Ata, S., Dincer, K.2015b, “Rule-based Mamdani-type fuzzy modeling of performance proton exchange membrane fuel cell with carbon nanotube,” 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, June 2015, Bulgaria.

Berber, A., Dincer, K., Yılmaz, Y., Ozen, D.N., 2013, “Rule-based Mamdani-type fuzzy modeling of heating and cooling performances of counter-flow Ranque Hilsch vortex tubes with different geometric construction for steel,” Energy, vol.51, pp.297-304.

Bhardwaj, S., Verma, A.S., Sharma, S.K., 2014, “Effect of Brown Gas On The Performance Of A Four Stroke Gasoline Engine,” International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol.4, no.1, pp.300-307.

Cameron, R., 2012, “Effects of on-board HHO and water injection in a diesel generator,” Bachelor of Engineering Research Project, University of Southern Queensland Faculty of Engineering and Surveying.

Chakrapani, K., Neelamegam, P., 2011, “Optimization of fuel consumption using HHO in HDL technique verified in FPGA,” Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol.31, no.2, pp.140-145.

Dincer, K., Ongun, R., Dede, O.2013. “HHO hücresinin performansının deneysel olarak incelenmesi,” Selçuk Üniversitesi Journal of Technical-Online, vol.12, no.3, p.66-75.

Gao, D., Jin, Z., Lu, Q.2008. “Energy management strategy based on fuzzy logic for a fuel cell hybrid bus,” Journal of Power Sources, vol.185, pp.311-317.

Gülcan, B.2012. “Bulanık Doğrusal Programlama ve Bir Bisküvi İşletmesinde Optimum Ürün Formülü Oluşturma,” Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Hasgül, Ö., Anagün, A.S., 2005, “Deneysel Sonuçların Analizinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Beton Dayanım Testi İçin Bir Uygulama,” V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.

Keshwani, D.R., Jones, D.D., Meyer G.E.R., Brand, M. 2008. “Rule-based Mamdani-type fuzzy modeling of skin permeability,” Applied Soft Computing, vol.8, pp. 285-294.

Leelakrishnan, E., Lokesh, N., Suriyan, H., 2013, “Performance and emission characteristics of Brown’s gas enriched air in spark ignition engine,” International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, vol.2, no.2, pp.393-404.

Madyira, D, Harding, W.2014. “Effect of HHO on four stroke petrol engine performance,” 9th South African Conference on Computational and Applied Mechanics, Somerset West.

Sakthıvel, S.2014. “An experimental assessment of performance and exhaust emission characteristics by addition of hydroxy (HHO) gas in twin cylinder C.I. engine,” International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, vol.3, no.2, pp.60-65.

Shakhawat, C., Tahir, H., Neil, B, 2006, “Fuzzy rule-based modelling for human health risk from naturally occurring radioactive materials in produced water,” Journal of Environmental Radioactivity, vol.89, pp.1-17.

Özek, A., Sinecen, M.,2004, “Klima sistem kontrolünün bulanık mantık ile modellemesi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 10, sayı 3, pp.353-358.

Önal, G., Dincer, K., Yayla, S., Yılmaz, Y., Ersoyoğlu, A., S.2015, “Pt/C Coating for Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) and Rule-Based Mamdani-Type Fuzzy Modeling of PEMFC Performance,” International Journal of Mining, Metallurgy & Mechanical Engineering, vol.3, no.3, pp.122-128.

Tektaş, M., 2010, “Web Tabanlı Yapay Zeka Teknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması,” Marmara Üniversitesi BAP Komisyonu Başkanlığı Proje Raporu, pp.76-90.

Tiryaki, A.E., Kazan, R., 2007, “Bulaşık makinesinin bulanık mantık ile modellenmesi,” Mühendis ve Makine, cilt 48, sayı 565, pp.3-8.

Tong, S.W., Qian, D.W., Fang, J.J., Li, H.X., 2003, “Integrated Modeling and Variable Universe Fuzzy Control of a Hydrogen-Air Fuel Cell System,” International Journal of Electrochemical Science, vol.8, pp.3636-3652.

Tosun, M., Dincer, K., Baskaya, S., 2011, “Rule-based Mamdani-type fuzzy modelling of thermal performance of multi-layer precast concrete panels used in residential buildings in Turkey,” Expert Systems with Applications, vol.38, pp.5553-5560.

Yadav, M.S., Sawant, S.M., 2011, “Investigations on oxyhydrogen gas and producer gas as alterntive fuels on the performance of twin cylinder diesel engine,”International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), vol.2, no.2, pp.85-98.

Yıldız, Ş., Kişoğlu, S., 2011, “Bulanık mantık yaklaşımı ile hazır giyimde beden numarası belirleme,” E-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.12-22.

Yılmaz, A., Ayan, K., 2013, “Cancer risk analysis by fuzzy logic approach and performance status of the model,” Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, vol.21, pp.897-912.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries