KONYA YERALTI SUYUNDA KLORLU BENZENLERİN GC/ECD İLE ANALİZİ

Mehmet Emin AYDIN, Süheyla YILDIZ, Gülnihal KARA, Ali TOR

Öz


Uçucu organik bileşiklerden olan klorlu benzenler tarafından yeraltı suyunun kirlenmesi oldukça
önemli bir çevre problemidir. Bu nedenle benzen bileşiklerinden kaynaklanan kirlenmenin tespiti için
belirli periyotlarla yeraltı suyunun izlenmesi gereklidir. Klorlu benzen bileşikleri; uçucu olmaları
nedeniyle, yeraltı sularında yüzey sularından daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadırlar. Bu
çalışmada; Bromobenzen ve klorlubenzen bileşiklerinden; 1,3-Diklorobenzen, 1,4-Diklorobenzen, 1,2-Diklorobenzen, 1,2,4-Triklorobenzen, 1,2,3-Triklorobenze’nin yeraltı sularında konsantrasyonlarının
tespiti için EPA metod 504. mikro ekstraksiyon yöntemi modifiye edilerek kullanılmıştır. Konya
şehrine içme suyu sağlayan kuyu ve memba sularında klorlu benzenler izlenmiştir. Çalışmada klorlu
benzenlerin EPA ve WHO tarafından öngörülen limit değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Klorlu benzenler; mikro ekstraksiyon; GC/ECD; yeraltı suyu

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries