UÇUCU KÜL İÇEREN YÜKSEK PERFORMANSLI GÜÇLENDİRME HARCINDA NANO SİLİKATIN ETKİSİ

Kenan TOKLU, Seydrahim BAHARAVAR, Osman ŞiMŞEK

Öz


Bu çalışmada 8 farklı karışım yapılmıştır. Bu karışımlarda, Nano Silikat %0 ’dan %2’ ye kadar % 0.25 arttırılarak çimento yerine ikame edilmiştir. Hazırlanan numunelerde su oranı düşük tutulup yüksek hacimde kullanılan Uçucu Külün etkisi altında ikame edilen Nano Silikatlı karışımların basınç ve eğilme altındaki davranışları araştırılmıştır. Numunelerde basınç dayanımı testi için 5×5×5 cm küp prizma betonlar hazırlanmış ve 1., 3. ve 7. günlerde deneylere tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı Nano Silikatlı numunelerin 1. günden itibaren Uçucu Külün erken yaş dayanımdaki negatif etkisini önlemek ve yüksek performanslı beton elde etmektir.


Anahtar Kelimeler


Nano Silikat; Puzolan; Uçucu kül; Yüksek performanslı beton

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ACRA and CSIRO Australian Standards, 2006, “Guide to Concrete Repair and Protection”, Australian Concrete Repair Association, Sydney, Australia.

Alexander, M.G., Stanish K., ‚Durability Design and Specification of Reinforced Concrete Structures Using a Multi-Factored Approach‛, Mindess Symposium, Third International Conference on Construction Materials, Vancouver, 22 - 24 August 2005.

ASTM C39/C39M, 2016, “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA.

Cilason, N., ‚Quality Assurance and Quality Control for Concrete in Hot Climates‛, 9th International RILEM Conference on Concrete in Hot Climates, Torquay, England, No. 3, pp. 167-171, 21-25 September 1992.

Kanda, T., Li, V.C., 1999, ‚A New Micromechanics Design Theory for Pseudo Strain-Hardening Cementitious Composite‛, ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 125 (4), pp. 373-381.

Sahmaran M., Li M., Li V.C., 2007, ‚Transport Properties of Engineered Cementitious Composites under Chloride Exposure‛, ACI Materials Journal, Vol. 104, No. 6, pp. 604-611.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries