ACİL DURUM HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN EL TELSİZİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE SEÇİLMESİ

Atiye Zeynep KÜTÜKÇÜ, Tamer EREN

Öz


Türkiye jeolojik yapısı, topografik konumu ve iklim özellikleri bakımından doğal afetlerin yaşanma olasılığının yüksek olduğu bir ülkedir. Olası bir doğal ve insan kaynaklı afet veya arama-kurtarma faaliyeti öncesinde gereken önlemlerin alınması ve afet sonrası yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için haberleşme sistemlerinin önemi büyüktür. Bu anlamda ilgili birimler arasında kurulacak iletişimin sağlanması için düzgün bir haberleşme altyapısı oluşturmanın gerekliliği açıktır. Bir afet olması durumunda mevcut bulunan birçok sistem devre dışı kalmakta ve haberleşmenin devam etmesi için kullanılabilecek en ideal çözümlerden biri “Telsiz Haberleşmesi” olmaktadır. Bu nedenle telsiz haberleşmesinin ana bileşeni olan telsizin seçimi ve acil durum haberleşmesinde verimli olarak kullanımı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan haberleşme altyapısı kapsamında alınması planlanan el telsizi seçim problemi ele alınmıştır. El telsizi seçim problemi için çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden AHS, AAS, TOPSIS ve ELECTRE kullanılmış ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hwang, C.L. ve Yoon, K. P., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, 1981.

Saaty, T.L., The Analytic Hierarchy Process, USA: Mcgraw-Hill International Book Company. 1980.

Hu, Jun ve PENG, Jian-liang, Application of Supplier Selection Based on the AHP Theory. Knowledge Acquisition and Modeling Workshop (International Symposium), 1095-1097, 2008.

Üstün Ö., Özdemir M.S. ve Demirtaş E.A., Kıbrıs Sorunu Çözüm Önerilerini Değerlendirmede Analitik Serim Süreci Yaklaşımı, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 16, (4): 2-13, 2005.

Ersöz, F., Kabak M. ve Yılmaz, Z., Lisansüstü Öğrenimde Ders Seçimine Yönelik Bir Model Önerisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, (2): 227-249, 2011.

Bingöl, L. ve Bayraktar, D., Lojistik Yönetiminde Analitik Şebeke Yöntemi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2007.

Ecer, F. Açıkgözoğlu, S. ve Yaman, F., Analitik Ağ Süreci (AAS) ve WEB Sitelerinden Yararlanarak Otel Seçimi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, (1): 187-207, 2009.

Görener, A., Kesici Takım Tedarikçisi Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4, (1): 99-110, 2009.

Çelik, N. ve Murat, G., Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Üniversite Dinamik Entegre Strateji Model Geliştirilmesi. Yönetim, 21, (67): 32-51, 2010.

Cristóbal, J.R.S., Contractor Selection Using Multicriteria Decision-Making Methods. Journal of Construction Engineering and Management, 138, (6): 751-758, 2012.

Tzeng, G.H. ve Huang, J.J., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications. United States of America: CRC Press Taylor and Francis Group, 69-71, 2011.

Yaralıoğlu, K., Karar Verme Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara, 24-39, 2010.

Koçkan, C., Taşıtlar Arası Haberleşme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008.

Aytaç Ö.G., ve Birgün, S., Radyo Frekansı ile Tanımlama Sistemi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1, (5): 81-88, 2011.

Metelev, S., Modification of the Watterson Model of The Ionospheric HF Radio Communication Channel for Adaptive Spaced Reception. Radiophysics and Quantum Electronics, 4, (55): 241-252, 2012.

Prunckun, H., Covert Radio Communications: a Viable Tactic for İnternational Terrorists? Defense and Security Analysis, 2, (30): 176-184, 2014.

Kuo, V., ve Fitch, R., Scalable Multi-Radio Communication in Modular Robots. Robotics and Autonomous Systems, 7, (62): 1034-1046, 2014.

Grancharova, A., Grøtli, E. I., Ho, D., Johansen, T. A., UAVs Trajectory Planning by Distributed MPC under Radio Communication Path Loss Constraints. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 1, (79): 115-134, 2015.

Pandit, S., ve Singh, G., Channel Capacity in Fading Environment with CSI and Interference Power Constraints for Cognitive Radio Communication System. Wireless Networks, 4, (21): 1275-1288, 2015.

Cano, E., ve Allen, B., Multiple-Antenna Phase-Gradient Detection for OAM Radio Communications. IET Journals and Magazines, 9, (51): 724-725, 2015.

Sayyed, A., Araújo, G. M., Bodanese, J. P., Becker, L. B., Dual-Stack Single-Radio Communication Architecture for UAV Acting As a Mobile Node to Collect Data in WSNs. Sensors, 9, (15): 23376-23401, 2015.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries