ARK AKIMI VE ARK GERİLİMİNİN BAĞLANTI MUKAVEMETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ahmet AKIN, Ali Serhat ERSOYOĞLU

Öz


Bu çalışmada gazaltı kaynak parametrelerinden ark akımı ve ark gerilimi dışında kalan parametreler sabit tutularak, çeşitli kaynak bağlantıları elde edilmiştir. Çalışmanın ana hedefi, sanayide özellikle imalat sektöründe sıklıkla kullanılan elle gazaltı kaynak yöntemi için, ark akımı ve ark geriliminin bağlantının çekme mukavemeti üzerindeki etkisini görmektir. Bu bağlantılarda ana malzeme olarak, mobil vinç imalatında sıkça kullanılan S700MC kalite malzeme seçilmiştir. Elde edilen bağlantıların, kaynak dikiş profilleri ve kaynak nüfuziyetleri incelendikten sonra, çekme mukavemetinin tespit edilmesi amacıyla, bağlantılardan çekme numuneleri çıkartılıp, çekme deneyleri uygulanmıştır. Çekme deneyleri sonucunda en çarpıcı sonuç, özellikle yüksek kaynak gerilimleri ile elde edilen bağlantılarda, yüksek gerilim sonucu oluşan uzun ark boyunda meydana gelmiştir. Uzun ark boyu nedeniyle kaynak dikişinin genişliği artmış ve nüfuziyeti azalmıştır. Ayrıca geniş dikiş profili sonucu hızlı soğuma meydana gelmiş ve iç gerilmeler artmıştır. Bu nedenlerin doğal sonucu olarak da uzun ark boyu ile elde edilen çekme mukavemet değerleri, kısa ve orta ark boyuna oranla yaklaşık %15 daha düşük sonuçlar vermiştir.


Anahtar Kelimeler


Gazaltı Kaynak, Gazaltı Kaynak Parametreleri, Kaynak Akımı, Kaynak Gerilimi, Çekme Deneyi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nuraini, A. A., Zainal, A. S., Azmah, M. A. (2014). The Effects Of Welding Parameters On Butt Joints Using Robtic Gas Metal Arc Welding. Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES), ISSN 2289-4659, Volume 6, 988-994.

Aslanlar, S., (2009), Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi ve Uygulamaları.

Tülbentçi, K., (1990), “MIG/MAG Eriyen Elektrod ile Gazaltı Kaynağı”, Gedik Holding, İstanbul.

Shoeb, M., Parvez, M., Kumari, P. (2013), “Effect of MIG Welding Input Process Parameters On Weld Bead Geometry On HSLA Steel,” International Journal of Engineering Science and Technology , 0975-5462, 200.

Hooda, A., Dhingra, A., Sharma, S. (2012). Optimization Of MIG Welding Process Parameters To Predict Maximum Yield Strength In AISI 1040. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR), ISSN 2278-0149, Volume 1, 203-213.

ANIK, S., (1972), “Kaynak Tekniği (Tozaltı Kaynağı ve Koruyucu Gazla Kaynak)”,

Cilt 2, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu.

Esential Factors in Gas Metal Arc Welding, 141-8688, 19. Kobe Steel, (2011), Tokyo

Kul A. (2009). Endüstriyel Kaynak Robotlarında Kullanılan Kaynak Parametrelerinin

Kaynak Kalitesine ve Nüfuziyetine Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi,

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze
DOI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2016.55

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries