FOTOELASTİSİTEDE SINIR ELEMAN YÖNTEMİNİN AYIRMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI

Atilla ÖZÜTOK, Ahmet Yalçın AKÖZ

Öz


Deneysel bir yöntem olan fotoelastisiteden elde edilen verilerle asal gerilme farkları ve asal gerilme doğrultularına ait bilgiler doğrudan elde edilmektedir. Asal gerilmeleri veya asal gerilme bileşenlerini elde etmek için üçüncü bir bağıntıya ihtiyaç vardır. Bu bağıntıya Ayırma yöntemleri denir. Bu çalışmada ayırma yöntemi olarak Sınır Elemanları Yöntemi kullanılmış ve karşılıklı iki kenar ortay noktasından eşit ve karşıt tekil kuvvetler etkisindeki kare levhanın çözümü yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Fotoelastisite; Sınır Eleman Yöntemi; Ayırma Yöntemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aköz, Y., Yüksekliği değişken kirişlerin hesabı için yeni bir metod ve deneysel gerçekleşme, Doktora Tezi, İ.T.Ü., (1969).

Brewster. D.,(1816). Phil. trans. roy. soc. Lond. 156

Brebbia C.A., The boundary element method for engineers, John Wiley & Sons, NewYork, (1978).

Brebbia, C.A., Walker, S., Boundary element technique in engineering, Newnes Butter worths, London, (1980).

Brebbia C.A., Dominquez, J., (1989). Boundary Elements An Introductory Course, McGraw-Hill Book C.

Coker, E. G., Filon, L.N.G., (1931). A Treatise on Photoelasticity, Cambridge University Press, New York,

Chen D., Becker, A. A., Jones I. A., Hyde T. H., ve Wang P., (2001), Development of new inverse boundary element techniques in photoelasticity, Journal of Strain Analysis, Vol. 36, No. 3.

Dally, J.W.,Riley, W.F., , (1965). Experimental stress analysis, McGraw Hill Book Company

Frocht, M.M., (1948). Photoelasticity, Vol.1, Newyork, John Wiley & Sons, mc, (1941), Vol.11,

Fowles, G.R., Introduction to modern optics, Halt,Rinehart and Winston, Inc., (1968).

Hetenyi, M., (1950). Handbook of experimental stress analysis, John Wiley & Sons, New York,

İnan, M., Düzlemde elastisite teorisi, İstanbul,(1969).

Mitsui, Y.,veYoshida,S., Boundary element method applied to photoelastic analysis, J. Engng. Mech., Vol.109,No.2, (1983).

Özdemir, P., Fotoelastisitede sınır eleman yöntemi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü.inşaat, (1987).

Özütok, A., Fotoelastisite de sınır eleman yönteminin ayırma metodu olarak kullanılmasi, Yüksek Lisans,Tezi, İ.T.Ü. Inşaat, (1992).

Övünç, B., Kenarlarından yüklü kare levhaların elastik çözümüne dair, Doktora Tezi, İ.T.Ü. inşaat Fak., (1973).

Redner, S., New automatic polariscope system, SESA spring meeting held in Detroit, MI on May 14-17, (1974).

Umeagukwu, C., Application of photoelastic and boundary element methods to stress analysis, Int.J. Mech. Engng.Education, Vol 17, No.3, Revised. (1988).


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries