AGREGALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEN YOLA ÇIKILARAK BETON DAYANIMLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KESTİRİLMESİ

Sabri Erkin NASUF, Okan ÖZBAKIR

Öz


Hızla gelişmekte olan dünyamızda en yaygın yapı malzemesi hammaddesi ve nihai ürün konumunda olan agreganın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kullanım alanı çok geniş olan ve betonun %65-75’ini oluşturan bu yapı malzemesinin mekanik ve fiziksel özelliklerinin bilinmesi mühendislik tasarımlarında çok önemlidir. Betonun en büyük bileşeni olan agreganın sahip olduğu fiziksel ve mekanik özelliklerin betonun dayanım özelliklerine etkisinin belirlenmesi ancak yapılan deneylerle mümkün olmaktadır. Bu çalışmalar uzun zaman almakta ve çoğu zamanda ekonomik olmamaktadır. Bundan dolayı dayanım özelliklerinin belirlenmesi için daha önce yapılmış olan deneysel çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan değişik yöntemler de kullanılmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Anadolu yakasında değişik 14 ayrı ocaktan  elde edilmiş agregaların fiziksel özellikleri, yapılan deneylerle belirlenmiştir. Fiziksel özellikleri belirlenen agregalarla beton örnekleri hazırlanmış ve bu beton örneklerin 7 ve 28 günlük basınç dayanımları ölçülmüştür. Betonu oluşturan agrega dışındaki bütün beton bileşenleri sabit tutularak değişen agregalarda betonun basınç dayanımı izlenmiştir. Deneysel olarak belirlenen değerlerin kestirimi için, Yapay Sinir Ağları Yöntemi kullanılarak modeller geliştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Agrega, Beton Dayanımı, Yapay Sinir Ağları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alexander, M.G., Milne, T.I.,1995, ‘’Influence of Cement Blend and Aggregate Type on Stress- Strain Behavior and Elastic Modulus of Concrete’’, ACI Materials Journal, Volume 92, May-June.pp 227–235.

Bryson, A.E., 1969 ‘’ Ho Y.C. Applied optimal control’’, Blaisdell, New York.

Hong-Guang,N. ve Ji-Zong, W. 2000, ‘’Prediction of compressive strength of concrete by neural Networks’’, Cement and Concrete Research, 30(8), 1245-1250.

Kaplan, M.F.1959. ‘’Flexuraland Compressive Strength of Concrete as Affected by the Properties ofCoarse Aggregates’’, Journal of American Concrete Institute, May, pp. 1193 1208 72.

Kawakami H. 1992. ‘’Effect of Aggregate Type on the Mechanical Properties of Concrete’’, Interfacesin Cementitious Composites, J.C.Masa (Ed) Touluuse, pp. 179–186.

Lai, S and Sera, M., 1997, ‘’Concrete strength prediction by mean of neural Networks’’, Construction and Building Metarials, 11(2), 93-98.

Mukherjee, A., Biswas, S.N., 1997, ‘’Artificial neural Networks in prediction of mechanical behavior of concrete at high temperature’’, Nuclear Engineering And Design, 178(1),1-11.

Murdock, L.J., 1991, ‘’Concrete and Materials and Practice, 26, London.

Neville, A.M., 1996, ‘’Properties of concerete’’, Fourth and Final Edition, John Willey, G. Sons.pp.56-80.

Öztaş, A.,Pala. M., Özbay, E., Kanca, E., Çağlar, N., Asghar, B. M., 2006, ‘’Predicting the compressive strength and slump of high strength concrete using neural Networks’’, Construction And Building Metarials, 20(9),769-775.

Tasong, W.A., Lynsdale, C.J., 1998, ‘’Aggregate cement paste interface II: Influence of Aggregate Physical Properties’’, Cement and Concrete Research, 28,pp.1453-1465.

Yeginbogalı, A., 1999, ‘’Betonun iç yapısı’’, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Notları, No:3 Ankara.
DOI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2016320512

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries