YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE MEKANİZASYONUN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Arif Emre DURSUN

Öz


Yeraltı kömür madenciliği, iş kazası riskinin çok yüksek olduğu, emek yoğunluğunun en yüksek ve en tehlikeli olduğu iş kollarından biridir. Ancak, kömür madenciliğinin yapıldığı birçok ülkede, insan gücü kullanılan yöntemlerin yerine, kömürün çıkartılıp yüklenmesi, artık makineler tarafından yapılmaktadır. Yeraltı kömür madenciliğinde kömür üretiminde pek çok çalışma disiplininin bir arada yürütülmesi söz konusudur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği problemlerinin ortaya çıktığı temel faaliyet üretim sürecidir. Üretim süreci; kazı, tahkimat, nakliyat gibi ana faaliyetler ve çeşitli makine ve teçhizatın bakım onarım işi gibi diğer faaliyetlerden ibarettir. Bu işlemler yürütülürken çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları ortaya çıkar. Yeraltı kömür işletmelerinde en çok yaşanan iş kazası türleri göçükler, tahkimat işlerindeki aksaklıklar, kömür vb. malzeme nakliyatı gibi kömür üretim sürecinde yaşanan kazalardır. Bu işlemlerin aynı anda yürütülmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesi için merkezi kontrol birimi oluşturularak sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Bunun için de ülkemizde yeraltı kömür üretiminde mekanizasyon uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yeraltı kömür madenciliği; Mekanizasyon; İşçi Sağlığı; İş Güvenliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Buzkan, S., Buzkan, İ., “Zonguldak taşkömürü havzası iş kazalarındaki ölüm oranlarını etkileyen faktörler”, Türkiye 7. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, 347-361, 21-25 Mayıs, 1990.

Buzkan, S., Ofluoğlu, G., 2007, “Zonguldak taşkömür havzası iş kazalarının sayısal analizi”, Kamu-iş Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Ankara.

Hartman, H.L., Mutmansky, J.M., 2002, “Introductory Mining Engineering”, 2nd Edition, ISBN 0-471-34851-1, p 584.

İstanbulluoğlu, Y.S., 1999, “Türkiye Kömür İşletmelerinde 1984-1999 yılları arası meydana gelen iş kazalarının istatistiksel değerlendirmesi” Madencilik Bülteni. s. 38(4): 29-41.

Kızıl, M.S., Kızıl, G., Tatar, Ç., ve Köse, H., 1995, “Madencilikte ileri teknolojinin kullanımı” Madencilik Bülteni, s. 34(2): 39-47.

Kindermann, F., 1992, “Kömür Madenleri”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:2 Ankara.

Köse, H., Şenkal, S., ve Aközel, A., “GLİ Tunçbilek bölgesi yeraltı işletmelerindeki kaza istatistikleri”, Türkiye 7. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, 363-381, 21-25 Mayıs, 1990.

Moyer, F.T., 1992, “Madenlerde Güvenlik”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:2, Ankara.

Peng, S.S., Chiang, H.S., 1984, “Longwall Mining”, John Wıley& Sons, Inc , pp 274-333.

Plum, D., 1994, "Die Strebtechnik im deutschen Steinkohlenbergbau 1993", Glückauf 130 Nr.l2, s.759-765.

Şimşir, F., 1995, “Sabanlı uzunayaklarda yol-kontrollü öteleme yönteminin irdelenmesi” Madencilik Bülteni, 34(4), s. 3-11.

Tatar, Ç., Özfirat, K., “T.K.İ.-E.L.İ. Eynez yeraltı linyit ocağında 1992 ve 2000 yılları arasındaki kazaların araştırılması”, Türkiye 13. Kömür Kongresi, Zonguldak, 61-73, 29-31 Mayıs, 2002.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji DergisiTarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries