DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORPLAYICILAR KULLANILARAK SULU ORTAMLARDAN FOSFAT GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Müjgan Okur, İlknur Kayacan Karadağlı

Öz


Bu çalışmada düşük maliyetli farklı atık maddeler kullanılarak atıksulardaki fosfatın giderimi kesikli bir sistemde incelenmiştir.  Fosfat giderimine adsorplayıcı derişimi ve fosfat derişiminin etkisi yüksek fosfat giderimi sebebiyle yumurta kabukları ve ponza taşı kullanılarak araştırılmıştır. Yumurta kabukları ve ponza taşı ile fosfat adsorpsiyonu mekanizması için deneysel verilere Langmuir ve Freundlich modeli uygulanmıştır. Her iki modelin deneysel verilerle uyum içinde olduğu görülmüştür. Langmuir modeli ile yumurta kabukları ve ponza taşı için elde edilen maksimum adsorpsiyon kapasitesi (qmax) sırası ile 19,23 mg/g (R2=0,943) ve 32,26 mg/g’dır (R2=0,894). Freundlich modeli ile elde edilen heterojenlik faktörü (1/n) değeri yumurta kabukları için 0,245, ponza taşı için 0,383 olarak bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Anahtar kelimeler : Atıksu, yumurta kabuğu, ponza taşı, fosfat, adsorpsiyon

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries