BULDAN (DENİZLİ) YÖRESİNDEKİ METAMAGMATİK VE MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİSİ

Kerim KOÇAK, Hüseyin ŞENOL

Öz


Menderes Masifi'ndeki Pan-Afrikan orojenezi ile ilişkili olarak gelişen asidik magmatik aktivite,
yörede gözlü gnays ve metagranitlerle temsil edilmektedir. Gözlü gnaysların sahip olduğu
“ortoklaz+biyotit+granat” (ort+bi+gr), “plajiyoklaz+granat” (pl+gr) parajenezi, orta basınç amfibolit-fasiyesinin yüksek sıcaklık bölgesinde bir bölgesel metamorfizmaya işaret etmektedir. Gözlü gnays ve
metagranitlerde gelişen “klorit+epidot” (Kt + epi), “klorit+biyotit+muskovit” (kt+bi+mus) ve “mus+
bi+gr” parajenezleri, yörede Geç Paleosen-Orta Eosen aralığında Barrow türü, yeşil şist-alt amfibolit
fasiyesi koşullarında (5-8 kb ve 430-550 °C) gerçekleşen “Ana Menderes Metamorfizması” na işaret
etmektedir.
Pana-Afrikan magmatiklerde gözlenen koyu renkli, kuvars diyorit bileşimindeki anklavların
varlığı, muhtemelen masifteki bazik intrüzyonlardan farklı, felsik magma ile karışmış mafik bir
magmanın varlığına işaret etmektedir. Postmetamorfik Gencellidere graniti ise iki mikalı granit
özelliğinde olup hipidiyomorfik taneli dokuludur.


Anahtar Kelimeler


Buldan; Gencellidere; granit; gözlü gnays; Menderes Masifi

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries