FORMALDEHİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ İĞDE ÇEKİRDEĞİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN MALAHİT YEŞİLİNİN UZAKLAŞTIRILMASI

A.Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR, Ahmet GÜNGÖR, Eyüp SAYGILI, Celal SÖYLEMEZ

Öz


Bu çalışmada, iğde çekirdeği renk immobilizasyonu için formaldehit ile muamele edilerek
adsorpsiyon işleminde kullanılmıştır. Adsorpsiyon işlemi üzerine, ortam pH’ı, boyarmadde
konsantrasyonu, adsorbent miktarı ve ortam sıcaklığının etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. İğde çekirdeği
kullanılarak malahit yeşili adsorpsiyonunu için elde edilen verilerin Langmuir izotermine uyduğu tespit
edilmiştir. Langmuir izotermine göre maksimum adsorplanan boyarmadde miktarı 28,33 mg.g-1 olarak
belirlenmiştir. Adsorpsiyonun dengeye eriştiği süre 100 mg.L-1 için 60 dakika olarak belirlenmiştir.
Adsorpsiyon hızının ikinci dereceden kinetik modele uyduğu tespit edilmiştir. Adsorpsiyon Gibbs
serbest enerjisi 3172,19 J, Entalpisi 6396 J.mol-1 ve Entropi 10,72 J.K-1.mol-1 olarak belirlenmiştir. Malahit
yeşilinin çözeltiden uzaklaştırılmasında iğde çekirdeğinin uygun olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Adsorpsiyon; Malahit yeşili; İğde çekirdeği; Formaldehit,;İzoterm

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries