HATIP-ÇAYIRBAĞI (MERAM-KONYA) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN OFİYOLİTİK KAYAÇLARDA JEOFİZİK YÖNTEMLERLE AĞIR VE KIYMETLİ METAL ARANMASI

Alican ÖZTÜRK, Ahmet BAYKAL

Öz


Bu çalışmada Hatip-Çayırbağı (Konya), bölgelerindeki ofiyolitik kayaçların bulunduğu
alanlarda jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal yöntemler ile maden aramaları gerçekleştirilmiştir.
Hatip-Çayırbağı bölgesinde Üst Triyas-Üst Kretase yaşlı Lorasdağı formasyonu ve Üst Kretase
yaşlı Midostepe formasyonu temeli oluşturmaktadır. Bu birimleri Üst Kretase yaşlı Hatip ofiyolitli
karışığı tektonik dokanakla örtmektedir. Bunların üzerine yine tektonik dokanakla Üst Kretase yaşlı
Çayırbağı Ofiyolitleri gelmektedir. Çayırbağı ofiyolitleri, Üst Miyosen- Alt Pliyosen yaşlı Ulumuhsine
formasyonu tavandan uyumsuz olarak örtülmektedir. Tüm birimlerin üzerine ise Kuvarterner-Güncel
yaşlı alüvyonlar açılı uyumsuzlukla gelmektedir.
İnceleme alanlarında kayaç ve plaser numunelerinden ana oksit (SiO2 , Al2 O3 , Fe2O3 , MgO, CaO,
Na2 O, K2 O, TiO2 , P2 O5 , MnO, Cr2 O3 ), iz element (Co, Mo, Cu, Pb, Zn, Cd, Sb, Sn, Ta, W, Zr, Ag, Au, Hg,
Ni, Sc) ve PGM (Pd, Pt) ile nadir toprak element/NTE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,
Yb) analizleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanlarında Jeofizik yöntemleri olarak elektrik özdireç yöntemi kullanılarak
seviyeler/birimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Hatip-Çayırbağı bölgesinde dört noktada ölçüm
alınmıştır. Elde edilen veriler sonucunda Hatip bölgesinde silisli seviyeler, manyetit ve kromit
bakımından zengin serpantinit oluşumları tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çayırbağı-Hatıp; Jeofizik; Kıymetli Metal; Ofiyolit; Özdirenç

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries