BEYRELİ (HADİM, ORTA TOROSLAR) DOLAYINDA ALLOKTON   ALADAĞ BİRLİĞİNİN STRATİGRAFİSİ  

Ahmet TURAN

Öz


Beyreli çevresinde, Toroslar’ın allokton dilimlerinden Aladağ Birliğine ait ve Orta 
Karbonifer’den Erken Kretase’ye kadar yaş veren istifler yüzeyler. Bu istifler Orta Torosların 
en üst alloktonu olup, Gevne napı olarak da tanınır. Beyreli dolayında Aladağ Birliğinin 
stratigrafik istiflenmesi,   tabanda bol fuzulinli, mercanlı, krinoidli, brakiyopodlu kireçtaşları 
ile başlayıp,   üste doğru fosilli kireçtaşı‐kuvarsit ardalanması şeklinde devam eden Yarıcak 
formasyonu ile başlar. Yarıcak birimi üzerine uyumlu olarak Erken Permiyen yaşlı Arpalık 
formasyonu  gelir.  Arpalık  formasyonu  altta  Girvenella  alg  pizolitlerini  içeren  onkolitik 
karbonatlarlardan,  üstte  ise  kumlu  karbonat  ara  katkılı,  bol  fuzulinli  ve  krinoidli 
kireçtaşlarından oluşur ve Geç Permiyen yaşlı Kuşakdağı formasyonu ile aşınmalı olarak 
örtülür.  Altta  kuvarsitlerle  başlayıp, şeyl‐kuvarsit  ara  katkılı,  kıt  foraminiferli,  bol  algli 
kireçtaşı istifi şeklinde devam eden Kuşakdağı formasyonu  ise, stromatolitli‐oolitli karbonat 
yapılışlı ve Erken Triyas yaşlı Gökçepınar kireçtaşı ile uyumludur. Alt Triyas’ın bu sığ denizel 
karbonatları, üstte şeyller ile bol bivalvli marn‐ killi kireçtaşı kapsamlı ve Erken‐Orta Triyas 
yaşlı  Göztaşı  formasyonuna  geçer.  Göztaşı  formasyonu  uyumlu  olarak  kumlu‐siltli‐killi‐
karbonatlı fliş istifleri şeklindeki, Orta Triyas yaşlı Beyreli formasyonu ile örtülmektedir. Fliş 
çökeliminden sonra Erken Kimmeriyen orojenik fazı ile kıvrımlanıp yükselen bölgede, Liyas‐
Malm sürecinde oluşan karasal‐yarı karasal nitelikli molasik çökeller, alttaki birimleri açılı 
uyumsuzlukla  örtmüşlerdir. İnceleme  sahasında,  Liyas‐Dogger  sürecinde,  kırmızı  renkli, 
çapraz tabakalı çakıltaşı‐kumtaşı‐çamurtaşı yapılışlı ve yer yer linyit içerikli karasal Çamiçi 
formasyonu oluşmuştur. Çamiçi formasyonu üzerine ise çok ince linyit ve jips bantları içeren, 
çamurtaşı‐şeyl‐killi  kireçtaşı  yapılışlı  olan  Dogger‐Malm  yaşlı  yarı  karasal  Dedebeleni 
formasyonu gelmektedir. Beyreli çevresinde, Aladağ Birliğinin stratigrafik istiflenmesi, sığ 
karbonat şelfinde oluşmuş dolomit‐dolomitli kireçtaşı‐kireçtaşı içerikli ve Malm‐Erken Kretase 
yaşlı Cihandere kireçtaşı ile sonlanır.


Anahtar Kelimeler


Aladağ Birliği; Gevne napı;Devoniyen‐ Kretase istifleri. 

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries