SİLLE, BİR KORUMA GELİŞTİRME PLANI VE SONRASI 

Rahmi ERDEM, Hami YILDIRIM, Çiğdem ÇİFTÇİ, Osman Nuri DÜLGERLER, Ali Osman ÇIBIKDİKEN, Sinan LEVEND, Abdullah ERDOĞAN

Öz


Sille, kimine göre bir Rum köyü, kimine göre Anadolu’nun ortasında hem Rumların, hem 
Türklerin  Ortodoks  Hristiyan  ve  Müslüman  olarak  birlikte  yaşamış  oldukları,  tarihi  çok  eskilere 
dayanan bir Anadolu yerleşmesidir. 19. Yüzyılın sonlarına kadar önemli bir merkez olduğu bilinen 
Sille’nin, bu yüzyılın sonuna doğru yaşamaya başladığı bir gerileme dönemi hızını Lozan’la birlikte 
gerçekleşen Mübadele sonrası iyice arttırmış ve 21. Yüzyıla uzanabilmiştir. 2001 yılında onaylanan 
Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) ile eskisi kadar olmasa da yavaş yavaş artan ilgi, turizm olgusunun 
isteklendirmesi  ve  koruma  uygulamasında  yaşanan  olumlu  süreç  (2004  sonrası)  Sille’de  bir 
hareketlenmeye  yol  açmıştır.  Bu  çalışma,  Sille  KAİP  öncesi  yapılan  araştırmalar  ve  alınan  plan 
kararlarını incelerken,  plan  onayını  izleyen  10  yıllık  süreçte yaşananlar  çerçevesinde ülkemizdeki 
koruma uygulamasının Sille örneğinden hareketle bir fotoğrafını çekmeye çalışmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Sille; Koruma Amaçlı İmar Planı; Kültürel miras. 

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries