KEMANCILARDA SAĞ ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİNİN 3 BOYUTLU HAREKET ANALİZİNİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan KARABÖRK, Nihan YAGIŞAN, Ayhan GÖKTEPE, M.Nazım KARALEZLİ

Öz


Bu çalışmada, keman çalma sırasında temel yay sürüşlerinde aktif olarak kullanılan el bileği ve
dirsek eklemlerinin açısal değişikliklerinin, digital fotogrametrik yöntemler kullanılarak ölçülmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırma 9 kemancı üzerinde yapılmıştır. Fotogrametrik değerlendirmede Pictran
yazılımı kullanılmıştır. Keman çalmada aktif olarak kullanılan sağ üst ekstremiteye ait el bileği ve dirsek
eklemleri, kalibre edilmiş bir test alanı üzerinde metrik olmayan kameralarla görüntülenerek bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Görüntüde kullanılan işaretleyicilerin değerlendirilmesi sonucunda eklemlerin
hareket açıları ve aynı zamanda üst ekstremite kemiklerinden humerus, ulna ve 5. metakarp kemikleri
baz alınarak kol, önkol ve elin düşey eğimleri ortaya çıkartılmıştır. Eklem hareketlerindeki açısal
değişikliklerin üç boyutlu (3B) rekonstruksiyonu yapılarak, elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur. Açısal ve eğimlerdeki değişikliklerdeki standart sapmalara bakıldığında açısal
değişikliklerin kişilere göre fazla değişmediği ancak eğimlerde kişisel farklılıkların fazla olduğu
gözlemlenmiştir. Çalma tekniklerinde çok fazla kişisel farklılıkların olması, doğru tekniğin
öğretilmesinin önemini vurgulamaktadır. Çalma esnasında aktif olarak çalışan bu eklemlerin daha etkili
ve bilinçli kullanılması ile ilerde oluşabilecek meslek problemlerine önlem olması yanında bir anlamda
açısal standardizasyonun geliştirilmesi de sağlanmış olacaktır.


Anahtar Kelimeler


Digital fotogrametri; keman; hareket analizi; sağ üst ekstremite; eklem.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries