DOĞANHİSAR-HÜYÜK (KONYA) ARASINDA SULTANDAĞLARI MASG

Rahmi AKSOY, Ali BOZDAĞ

Öz


SultandaÂlarÍ Masifi’nin güneydoÂu kesiminde DoÂanhisar ile Hüyük arasÍnda Miyosen-Pliyosen yaóÍ örtü altÍnda masifin Paleozoyik yaóÍ metamorfitleri yer alÍr. Bu çalÍómada masifin
metamorfizmasÍna eólik eden deformasyon evreleri belirlenmiótir.
Alpin hareketlerle yeóilóist fasiyesinde metamorfizma geçiren kayaçlarÍn üç sünümlü
ÍvrÍmlanma evresi geçirerek kÍvrÍm–2 ve kÍvrÍm–3 tipi üstelenmió kÍvrÍm geometrisi kazandÍklarÍ
anlaóÍlmaktadÍr. Bu deformasyon evrelerinde, sÍrasÍyla, (1) yapraklanma düzlemleri; (2) KB-GD
gidióli yatay eksenli, az-eÂik, izoklinal kÍvrÍmlar ve buruóma lineasyonlarÍ; (3) KD-GB gidióli eksen
düzlemi eÂik, ekseni dalÍmlÍ izoklinal ve benzer kÍvrÍmlar geliómiótir.
Gnceleme alanÍÍn Miyosen’den itibaren blok faylanmayla kÍÍklanarak bugünkü iç yapÍÍÍ
kazandÍÂÍ saptanmÍóÍr.


Anahtar Kelimeler


SultandaÂlarÍ Masifi; mesoskopik tektonik; çok evreli kÍvrÍmlanma; blok faylanma

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries