FARKLI ORGANİK VE HİDROLİK YÜKLEMELERDE HAREKETLİ YATAK   BİYOFİLM REAKTÖRLERİN (HYBR) PERFORMANSI 

Ahmet AYGÜN, Bilgehan NAS

Öz


Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR)’ler aktif çamur prosesinin bir modifikasyonudur. 
Proses,  sentetik  taşıyıcı  malzeme  ilave  edilmiş  havalandırma  havuzu  ve  geri  devirsiz  çökeltme 
havuzundan oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, HYBR prosesi tanımlanmış, prosesin farklı hidrolik 
ve organik yüklemelerdeki performansı organik madde ve azot giderimi ile çamur üretimi açısından 
incelenmiştir. 2 L’lik havalandırma havuzunun boş hacminin % 50’si Kaldnes K1 ile doldurulmuş ve 
sentetik atıksu ile beslenmiştir. HYBR performansı üzerine hidrolik yüklemenin etkisi 4, 8 ve 12 saat 
hidrolik alıkonma sürelerinde 500 mg/L KOİ içeren sentetik atıksuyun reaktöre beslenmesi ile, organik 
yüklemenin etkisi ise 8 saat hidrolik alıkonma süresinde 500, 1000, 2000, 4000, 8000 mg/L KOİ içeren 
sentetik atıksuyun reaktöre beslenmesi ile izlenmiştir. Hidrolik yüklemelerde, 500 mg/L KOİ içeren 
sentetik atıksuyun arıtımında 4 saat hidrolik alıkonma süresinin ortalama % 94.6 KOİ giderim verimi ile 
yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, artan hidrolik alıkonma ile nitrifikasyonda artış 
gözlenmiştir. Çıkış nitrat azotu sırasıyla 6,12 mg/L, 10,99 mg/L ve 16,6 mg/L olarak ölçülmüştür. 
Organik yüklemelerde, organik yükleme arttıkça organik madde giderimi azalmış, 6 g KOİ/m2.gün ‘ün 
üzerinde nitrifikasyon gözlenmemiştir. Ortalama KOİ giderim verimleri organik artan yüklemelerde 
sırasıyla % 95.1, % 94.9, % 89.3, % 68.7, % 45.2 olarak hesaplanmıştır. Çamur oluşumu, 500 mg/L KOİ 
girişinde 0.12 kg AKM/kg KOİ olarak elde edilmiş ve artan organik yükleme ile artmıştır.


Anahtar Kelimeler


Atıksu Arıtımı; Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörler (HYBR); Organik Madde  Giderimi; Arıtma Çamuru. 

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries