EĞİTİM YAPILARINDA BETON, KALIP VE DEMİR MALİYETLERİ İLE YAPI TOPLAM MALİYETİ İLİŞKİSİ

Metin GÜLERCE, Abdülkerim İLGÜN

Öz


Proje yönetimi son yÍllarda önemli bir olgu haline gelmiótir. Bu olgu özellikle inóaat firmalarÍ
açÍÍndan çok daha önemlidir. Bu çalÍómada proje yöneticisinin veya maliyet tahmini yapan birimin
óini kolaylaóÍrmak ve zamandan kazandÍrmak için ayrÍ ayrÍ beton, kalÍp ve demir maliyetlerinden
yola çÍkarak toplam maliyet tahmin edilmeye çalÍóÍlmÍó ve bu aóamada regresyon yöntemi
kullanÍlmÍóÍr.


Anahtar Kelimeler


Maliyet tahmini; regresyon analizi; beton maliyeti; kalÍp maliyeti; demir maliyeti

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries