GÜMÜŞLER (DENİZLİ) YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK-JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

Erdal AKYOL, Ali KAYA, Suat TAŞDELEN, Turgay BEYAZ, Gulmustafa ŞEN

Öz


Gümüşler Beldesi, Denizli şehir merkezinin kuzeybatı kısmındadır. Denizli ve çevresi sismik
olarak aktif bir bölgede yer alır. İnceleme alanı, yaklaşık 18 km2 yüzölçümüne sahip olup genişleme
tektoniğine bağlı bir morfoloji sunmaktadır. Gümüşler (Denizli) yerleşim alanında Neojen ve
Kuvaterner olarak yaşlandırılan iki farklı birim gözlenmektedir. İnceleme alanındaki suların pH
değerleri 6,5–7, sülfat içerikleri 150–200 mg/lt ve magnezyum içerikleri 75–100 mg/lt arasında
değişmektedir. Elde edilen değerler betona uygunluk açısından kabul edilebilir sınırlar arasındadır.
İnceleme alanındaki birimlerin likit limiti % 14–52 ve plastisite indisi % 1–24 arasında bulunmuştur.
Menard Presiyometre cihazı kullanılarak elde edilen nihai taşıma gücü 120 kPa–4600 kPa, Menard
Elastisite Modülü 6,7–316,7 MPa arasında değişmektedir. İçsel sürtünme açısı (φ) 13º-40º ve kohezyon (c)
değeri genel olarak 1–3 kPa arasındadır.


Anahtar Kelimeler


Gümüşler; Denizli; Jeoloji; Jeoteknik; Sismotektonik

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries