DENİZLİ(HONAZ) DOĞUSUNDA YERALAN OLİGOSEN YAŞLI MOLAS TİPİ KIRINTILI TORTULLARIN TEKTONO-SEDİMANTER ÖZELLİKLERİ

Ümran PEKUZ

Öz


Oligosen dönemi GD-Ege bölgesinde büyük çaplı ofiyolit nap yerleşimlerinin devam ettiği ve
bindirme tektoniğine bağlı bölgesel yükselmelerin egemen olarak geliştiği bir zaman aralığını simgeler.
Genel olarak Denizli ve çevresini de içine alan GD-Ege Bölgesinde yükselen dağ kuşaklarının (Honaz
Dağı) çoğunlukla kuzeyinde ve doğu bölümlerinde Oligosen döneminde ortaya çıkan havzalarda molas
tipinde oldukça kalın ve kaba kırıntılı tortullar depolanmıştır.
Çalışmanın konusunu oluşturan Oligosen yaşlı molas karekterindeki kırıntılı tortullar, önceki
araştırıcılar tarafından Çaykavuştu formasyonu olarak tanımlanmıştır. Denizli’nin doğusunda ve Honaz
Dağı eteklerinde geniş yayılım gösteren birim, toplam 1200 m kalınlığa ulaşır. Çaykavuştu
formasyonuna ait Oligosen tortul istifi, yörede Eosen yaşlı türbiditik tortulları uyumlu bir dokanakla
üstler. Diğer taraftan, Honaz Dağı kütlesini oluşturan allokton ve paraotokton konumlu Mesozoyik
karbonat kayaları yöredeki Çaykavuştu birimine ait Denizli’nin doğusunda yeralan Çaykavuştu
formasyonu egemen olarak Honaz Dağından türemiş olan orta ve kötü boylanmalı alüvyonal
yelpaze,akarsu ve yersel taşkın düzlüğü ortamında gelişmiş tortul bileşenlerinden oluşur. Döküntü
akması ürünü olan bloklu ve çamurlu ara düzeyler yersel olarak bulunur. Başlıca kaba kırıntılı
tortullardan meydana gelen Oligosen istifi içinde çoğunlukla üste doğru kabalaşan devirsel tortul
düzeyler yeralır. İstif içinde ortaya çıkarılan devirsel tortul düzeyler, çökelme ile yaşıt gelişen bölgesel
ölçekli bindirme tektoniği ile ilgili olmalıdır. Üste doğru kabalaşan her bir tortul düzey, bölgede
Oligosen döneminde gelişen önemli yükselme ve buna bağlı aşınma periyodlarını karşılar.


Anahtar Kelimeler


Honazdağı; Oligosen; Molas; kırıntılı tortul.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries