RİZE İLİNDEKİ SICAK VE MİNERALLİ SULARIN HİDROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Güler GÖÇMEZ, İsmail KARA, Ayla Ayaz BOZDAĞ

Öz


İnceleme alanında sıcak ve mineralli sulardan başka sıcaklıkları düşük fakat mineralce zengin
maden suları ve akroderm sular da bulunmaktadır.
Sıcak ve mineralli su kaynakları Rize İli Merkez, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Ayder ve Ilıca
köylerinde bulunmaktadır. Kaynaklar, fay kaynağı olup KB-GD, KD-GB, K-G yönlü normal fay ve
olasılı faylardan boşalmaktadır. Ayder kaynaklarının sıcaklığı 33-47 oC, debileri 0.5-2 l/s dir. Bu bölgede
yapılan sondajlardan 53oC sıcaklığında, 14 l/s debide su alınmıştır. Ayder Kaynağı Na’lı, SO4’lü,
HCO3’lü, sıcak sudur. Ilıcaköy ve Orahun sıcak su kaynaklarının sıcaklıkları ise 24-30 oC, debisi 0.01-1
l/s dir. Kaynaktan yoğun H2S çıkışı olmakta ve kaynak çevresinde ise demiroksit ve karbonat çökelimleri
bulunmaktadır. Sıcak su kaynakları mineralce fakir (akroderm) sulardır.
İnceleme alanındaki diğer kaynakların sıcaklığı düşük olup mineralli sulardır. Kaynaklar asidik
karakterli intrüzif masiflerin kırık ve çatlaklarından beslenmektedir. Merkez İlçede bulunan Andon
İçmeceleri iki ayrı noktadan boşalmaktadır. Kaynak sıcaklıkları 9-10 oC, debileri 0.2 l/s dir. Kaynak
çevresinde yoğun karbondioksit ve demiroksit çökelleri bulunmaktadır. Kaynak suları Na’lı, Ca’lı,
HCO3’lü, SO4’lü sular sınıfındadır. Şimşirli, Tosköy, Katalan, Pendazlı, Eskice, Anzer, Parayer, Şimşirli
kaynaklarının sıcaklıkları 10-14oC, debileri 0.03-1 l/s arasında olup mineralli sulardır. AIH (Uluslar arası
Hidrojeologlar Birliği)’a göre mineralli kaynak suları Bor içeren Na’lı, HCO3’lü, SO4’lü Cl’lü mineralli
sulardır.
Mevcut termal kaynakların termal turizmde kullanılabilmesi için yapılacak sondajlar ile sıcaklık ve
debilerinin arttırılması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Ayder; sıcak ve mineralli su; fay kaynağı.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries