TUZGÖLÜ HAVZASINDA YERALTI SUYUNUN YOK OLUŞU (EŞMEKAYA-SULTAN HANI ÖRNEĞİ)

Vedat ARSLAN, Güler GÖÇMEZ

Öz


Çok geniş bir yüzeysel beslenim alanına (18000 km2) sahip olan Tuz Gölü havzası, Konya kapalı
havzasının bir alt havzasıdır. Ülkemizdeki bilinçsiz ve aşırı yeraltısuyu kullanımına iyi bir örnek teşkil
edebilecek olan inceleme alanı, Tuz Gölü’nün 10 km güneyinde, Aksaray ilinin 40 km güneybatısında
yer almaktadır. Bu alanda bulunan Eşmekaya-Sultanhanı çöküntüsü içinde, günümüzden 15 yıl kadar
önce sayısız kaynağa sahip bir göl alanı mevcut iken, hergeçen gün sayıları artan çok sayıdaki sondaj
kuyularından yapılan aşırı ve bilinçsiz su çekimleri ile bu alan, bugün yalnızca tabanında bataklık
bitkileri olan çorak ve kurak bir arazi haline dönüşmüştür.
Her iki havzanın tüm sularının toplanma alanı olan bu havzadaki su düşümleri, havzanın kenarlarında
problemin daha da büyük olacağını, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda Konya
kapalı havzasının tümünde de benzer sorunlarla karşılaşılacağını göstermektedir.
Bu çalışmada inceleme alanındaki yeraltısularının açılan sondaj kuyularından yararlanılarak, 2000-2006
yılları arasında gözlenen statik su seviyeleri ölçülmüş, seviye düşümlerinin tespitleri yapılarak nedenleri
ortaya konulmuştur. Ayrıca yeraltısuyunun akım yönü güneybatıdan kuzeydoğuya doğru olup hidrolik
eğim 0,004-0,027 arasındadır. inceleme alanında bulunan jeolojik birimlerin hidrojeolojik özellikleri ile
suların fiziko-kimyasal özellikleri de yapılan su analizleri ile ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Suyun bilinçsiz kullanım; su kalitesi; Tuz Gölü Havzası; Yeraltısuyu

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries