KONYAALTI (ANTALYA) LİMAN MAHALLESİ ZEMİNLERİNİN JEOMEKANİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

A.Ulvi UZER, M.Hilmi ACAR

Öz


İnceleme alanı Antalya ilinin batısında kalmaktadır. Bu çalışma ile bu bölgedeki alüvyonları
oluşturan sedimanların jeolojik ve mineralojik özellikleri incelenmiş, kil minerallerinin dağılımları
ortaya konulmuştur. Bölgenin temelinde Mesozoyik yaşlı birimler bulunmaktadır. Üstte ise Kuvaterner
birimleri olan travertenler, yamaç döküntüleri, plaj çökelleri ve alüvyonlar yer almaktadır. Asıl
incelemelerin yapıldığı alüvyonlar içerisinden alınan örneklerin XRD çalışmalarında smektit (Ca -
montmorillonit), mika grubu kil mineralleri, kaolinit, klorit, illit ve karışık tabakalı kil mineralleri (klorit
+ kaolinit, smektit + klorit, smektit + illit, illit + kaolinit, klorit + illit) elde edilmiştir. Dikey kalınlıklar
boyunca kil minerallerinin dağılımında belirgin bir şekilde değişikliklerin olmadığı görülmektedir.
Ayrıca, bölge zeminlerine ait fiziksel, mukavemet ve sıkışabilirlik özellikleri arazi ve laboratuar
deneyleri ile belirlenmiştir. Serbest basınç mukavemeti (qu), drenajsız kohezyon (cu) ve sıkışma indisi
(Cc) sırasıyla 20 kN/m2 ~ 84.2 kN/m2; 7.0 kN/m2 ~ 90 kN/m2 ve 0.095 ~ 0.38 aralığında değerler almaktadır.


Anahtar Kelimeler


lagün killeri; yumuşak zeminler; Antalya.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries