Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Gabal Ghorabi (El Bahariya Çöküntüsü, Batı Çölü, Mısır) Madenindeki Eosen Demirtaşlarının Stratigrafik Konumu ve Mineralojik İncelemesi Öz  PDF
Ashraf Fahmy Ismael
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Bagrıkurt Formasyonu (Konya) Fillitlerindeki Kayaç Parçalarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri Öz  PDF
Kerim KOÇAK
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar