Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi BETON İÇİNDE ÇELİK TEL KULLANARAK BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ ARTIRILMASI Öz  PDF
Musa Hakan Arslan
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology PERÇİNLİ ÇELİK KÖPRÜ ELEMANLARININ YORULMA ÖMRÜ TESPİTİ ÇALIŞMALARI Öz  PDF
Barlas Özden ÇAĞLAYAN, Hudai KAYA
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR-TEKRARLANIR YÜKLEME ALTINDAKİ DAVRANIŞI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Öz  PDF  PDF (English)
Mevlüt Yaşar KALTAKCI, Ali KÖKEN, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Mehmet KAMANLI
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR-TEKRARLANIR YÜKLEME ALTINDAKİ DAVRANIŞI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Öz  PDF  PDF (English)
Mevlüt Yaşar KALTAKCI, Ali KÖKEN, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Mehmet KAMANLI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Cilt 2, Sayı 1 (2014): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi KARBONATLAŞMANIN ÇELİK LİFLİ VE UÇUCU KÜLLÜ BETONLARDA ETKİSİ Öz  PDF
Seyedrahim Baharavar, Osman Şimşek
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Çelik Yapılar Üzerindeki Vida Bağlantılarına Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi Öz  PDF
Akbar Sheidaei HABASHI
 
Cilt 25, Sayı 4 (2010): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi ENDÜSTRİYEL ÇELİK YAPILARDA FIREPROOF UYGULAMALARI  Öz  PDF
Burhan UZBAŞ
 
Cilt 22, Sayı 4 (2007): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi SANAYG YAPILARININ MALGYETGNDE ETKGN PARAMETRELERGN GRDELENMESG Öz  PDF  PDF (English)
M.Soner TAŞTEKİN, Nail KARA, M.Hakan ARSLAN
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar