AĞSAKLAR YÖRESİNDEKİ (GÖYNÜK/BOLU) BİTÜMLÜ KAYAÇLARIN ORGANİK JEOKİMYASAL İNCELEMESİ

D. B. KOROLAY, A. SARI

Öz


Göynük (Bolu) Havzasında Paleozoyik ile Tersiyer zaman aralığında oluşan sedimanter kayaçlar
yer alır. Ağsaklar yöresinde yüzeyleyen Kabalar formasyonu marn, bitümlü şeyl ve silttaşı olmak üzere
üç üyeye ayrılır. Kabalar formasyonu Paleosen zaman sürecinde depolanmıştır. Bitümlü şeyllerin
organik madde miktarı 3.88-11.18 wt % arasında olup, çok iyi petrol kaynak kaya potansiyeline
sahiptirler. HI, S2 / S3 , HI-Tmax ve HI-OI parametreleri ile organik petrografik inceleme sonuçları
Kabalar formasyonuna ait bitümlü şeyllerin Tip-I ve Tip-II türlerinde kerojen içerdiğini gösterir. Bitümlü
şeyller Tmax, PI ve spor renk indeksi değerlerine göre organik jeokimyasal açıdan olgunlaşmamış ya da
henüz erken olgunlaşma safhasındadırlar.


Anahtar Kelimeler


Organik jeokimya; organik madde, kerojen, kömür; bitümlü şeyl; Himmetoğlu havzası; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries