KONYA YERALTISUYUNDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ

Mehmet Emin AYDIN, Ali TOR, Gülnihal KARA, Süheyla YILDIZ

Öz


Dezenfeksiyon işlemi sonucunda klor ile organik madde arasındaki reaksiyonlar dezenfeksiyon
yan ürünlerinin oluşumunu arttırmaktadır. Klorlanmış sularda bulunabilen dezenfeksiyon yan ürünleri
EPA tarafından potansiyel kanserojen olarak sınıflandırıldığı için insan sağlığı için öneme sahiptir.
Kanserojen etkiye sahip olmasından dolayı bu tür bileşiklerin içme sularında izlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Konya şehri yeraltı sularındaki trihalometanların (THM) bir yıl süre ile izlenmesi
amaçlanmış ve elde edilen ilk veriler sunulmuştur. THM tayini için mikro – ekstraksiyon metodu
uygulanmış, farklı solventler ve GC şartları denenerek optimum tayin yöntemi geliştirilmiştir. Optimize
edilen metot kullanılarak, Konya’nın pınar ve kuyularından seçilen örnek noktalarındaki THM
konsantrasyonu belirlenmiştir. Ayrıca, aynı örnek noktaları için toplam organik karbon (TOK), bromür
ve sıcaklık incelenmiştir. THM sonuçları EPA standartları ile karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Dezenfeksiyon yan ürünleri; gaz kromatografi; mikro-ekstraksiyon; THM.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries