ERİMİŞ TUZ İÇİNDE ELEKTROKİMYASAL İNDİRGEME YÖNTEMİYLE SİLİSYUM ÜRETİMİ

Metehan ERDOĞAN, Emre ERGÜL, İshak KARAKAYA

Öz


Gözenekli silisyum dioksit peletlerinin 2,8 V potansiyel farkı uygulanarak CaCl2 tuzu ve CaCl2-NaCl tuz çözeltisi içerisinde elektrodeoksidasyon yöntemiyle indirgenmesi incelenmiştir. Çalışma, katotta kullanılan iletken malzemelerinin, sıcaklığın ve tane boyutunun indirgenmeye olan etkilerinin araştırılmasını içermektedir. Başlangıçta kullanılan malzemelerin ve elektroliz sonucunda elde edilen ürünlerin yapısı ve morfoljisi X-ışınları kırınımı analizi ve taramalı elektron mikroskobu ile belirlenmiştir. Nikel ve paslanmaz çelik katotta iletken malzemeler olarak kullanılmış ve katotta oluşan silisyumun katot iletken malzemesi olarak kullanılan metallerle reaksiyona girdiği görülmüştür. X-ışınları kırınımı analizi ile silisyumun, katot iletken malzemesi olarak kullanılan nikelle nikel-silis bileşikleri oluşturduğu, paslanmaz çelik içindeki demirle de demir-silis bileşikleri oluşturduğu belirlenmiştir. Oluşan nikel-silis bileşiklerinin, miktar olarak, demir-silis bileşiklerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuçlar, akım zaman grafikleri, kompozisyonlar ve mikroyapılar incelenerek yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Elektrodeoksidasyon, Silisyum, Silisyum Dioksit, Elektrokimyasal İndirgeme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baker, H., 1993, ed. ASM Handbook, Cilt 3, ASM International: Ohio.

Barin, I., Knacke, O., Kubaschewski, O., 1977, Thermochemical Properties of Inorganic Substances, Springer, Berlin.

Carleton K. L., Olson J. M., Kibbler A., 1983, "Electrochemical Nucleation and Growth of Silicon in Molten Fluorides", Journal of Electrochemical Society, Cilt 130, Sayı: 4, ss. 782-786.

Chen G. Z., Fray D. J., Farthing T. W., 2000, "Direct Electrochemical Reduction of Titanium Dioxide to Titanium in Molten Calcium Chloride", Nature, Cilt 407, ss. 361-364.

Elwell D., Rao G. M., 1988, "Electrolytic Production of Silicon", Journal of Applied Electrochemistry, Cilt 18, ss. 15-22.

Henneberg, E., Acker J., Roever I., Roewer G., Bohmhammel K., 2002, "Synthesis of Nanocrystalline Silicon in the System La-Si-HCl: Thermoanalytical Investigations, Thermochimica Acta, Cilt 382, ss. 297-301.

Jin X., Gao P., Wang D., Hu X., Chen G. Z., 2004, "Electrochemical Preparation of Silicon and its Alloys from Solid Oxides in Molten Calcium Chloride", Angewandte Chemie, Cilt 43, ss. 733-736.

Nohira T., Yasuda K., Ito Y., 2003, "Pinpoint and Bulk Electrochemical Reduction of Insulating Silicon Dioxide to Silicon", Nature Materials, Cilt 2, ss. 397-401.

Olson J. M., Carleton K. L., 1981, "A Semipermeable Anode for Silicon Electrorefining", Journal of Electrochemical Society, Cilt 128, Sayı 12, ss. 1152-1156.

Pistorius P. C., Fray D. J., 2006, "Formation of Silicon by Electrodeoxidation, and Implications for Titanium Metal Production", Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Cilt 106, ss. 31-41.

Rao G. M., Elwell D., Feigelson R. S., 1981, "Electrodeposition of Silicon onto Graphite", Journal of Electrochemical Society, Cilt 128, Sayı 8, ss. 1708-1711.

Sharma I. G., Mukherjee T. K., 1986, "A Study on Purification of Metallurgical Grade Silicon by Molten Salt Electrorefining", Metallurgical Transactions B, Cilt 17B, ss. 395.

Xiao W., Jin X., Deng Y., Wang D., Hu X., Chen G. Z., 2006, "Electrochemically Driven Three-phase Interlines into Insulator Compounds: Electroreduction of Solid SiO2 in Molten CaCl2", ChemPhysChem, Cilt 7, ss. 1750-1758.

Yasuda K., Nohira T., Amezawa K., Ogata Y. H., Ito Y., 2005, "Electrolytic Reduction of a Powder-molded SiO2 Pellet in Molten CaCl2 and Acceleration of Reduction by Si Addition to the Pellet", Journal of The Electrochemical Society, Cilt 152, Sayı: 12, ss. D69-D74.

Yasuda K., Nohira T., Hagiwara R., Ogata Y. H., 2007, "Direct Electrolytic Reduction of Solid SiO2 in Molten CaCl2 for the Production of Solar Grade Silicon", Journal of the Electrochemical Society, Cilt 154, ss. E95-E101.

Zulehner W., 1993, Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (ed. B. E. W. Zulehner, S. Hawkins, W. Russey, G. Schulz), VHC, Weinheim.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries