KAYAÇ KAZILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE CCS TİP MİNİ DİSK KESKİ KULLANILMASI

Ramazan Çomaklı

Öz


Kayaç kazılabilirlik özelliklerinin belirlenmesinde en çok kullanılan deneylerden biri laboratuvar ortamında yapılan büyük boyutlu kazı deneyleridir (LCM). Bu deney setinde gerçek disk keskilerin kullanılması güvenirliliğini artırmaktadır ancak bu deney seti uygulamada birçok dezavantaja sahiptir. Deneyler için büyük blok numunelerin kullanılması ve çok fazla insan gücüne gerek duyulması bunlardan bazılarıdır. Büyük boyutlu kazı deney setinde karşılaşılan bu dezavantajlar değerlendirilerek yürütülen bir TÜBİTAK projesi kapsamında İTÜ kazı mekaniği laboratuvarında daha küçük boyutlarda yeni bir taşınabilir kazı deney seti (PLCM) geliştirilmiştir (TÜBİTAK-112M859). Geliştirilen bu deney setinde gerçek disk keskilerle aynı özelliklere sahip fakat daha küçük boyutlarda mini disk keskiler kullanılmıştır. Bu çalışmada mini disk keskilerle yapılan kaya kesme deney sonuçlarının güvenirliliğinin belirlenmesi için, aynı numune üzerinde LCM ve PLCM deneyleri yapılmış ve deney sonuçları karşılaştırılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Disk keski; Mini disk keski; LCM; PLCM

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Balcı, C., 2004, Mekanize kazı makinelerinin seçiminde küçük boyutlu kazı ile büyük boyutlu kazı deneylerinin karşılaştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, s269.

Balcı, C., Bilgin, N., 2007, Correlative study of linear small and full – scale rock cutting tests to select mechanized excavation machines, Int. J. Rock Mech. & Min. Sci., Vol. 44, No. 3, pp. 468-476.

Balcı, C., Tumac, D., 2012. Investigation into the effects of different rocks on rock cuttability by a V-type disc cutter. Tunnelling and Underground Space Technology 30, 183-193.

Bilgin, N., 1977. Investigation into mechanical cutting characteristics of some medium and high strength rocks. PhD Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, UK.

Bilgin, N., Shahriar, K., 1987, “Madenlerde mekanize kazı için bir ölçme sisteminin geliştirilmesi ve T.T.K. Amasra kömür bölgesine uygulanışı”, Tübitak Projesi, MAG, Proje No: 674, 99s.

Bilgin, N, 1989. İnşaat ve Maden mühendisleri için uygulamalı kazı mekaniği, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Bilgin, N., Çopur, H., Balcı, C., Feridunoğlu, C., Tumaç, D., 2006, Kaya kazı makinelerinin optimum seçiminde kullanılmak üzere taşınabilir bir test cihazının geliştirilmesi, TUBİTAK Araştırma Projesi Nihai Rapor, Proje No: MİSAG- 274 (104M013).

Bölükbaşı, N., Çam, H., 1981, G.L.İ. Tunçbilek linyit madeninde kullanılan galeri açma makinası kazı performansı ile kayaç özelliklerinin karşılaştırılması. 7. Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi s.101-111.

Dursun, A. E., 2012, “Konya şehir merkezinin kuzey batısında yeralan kireçtaşlarının kesilebilirliği” Selçuk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı doktora tezi.

Eskikaya, S., Bilgin, N., ve diğ., 2000, Development of rapid excavation technologies for the Turkish mining and tunnelling industries, NATO TU-Excavation Sff Programme Project Report: 172, Istanbul Technical University.

Feridunoğlu, O.,C., 2009, Kayaç kazılabilirliğinin tayini için taşınabilir kayaç kesme deney aletinin geliştirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi.

Franklin, J. A., and Dusseault, M. B., 1989, Rock Engineering, New York: McGraw-Hill.

ISRM, 1981, Rock characterization testing and monitoring ISRM suggested methods, suggested methods for determining hardness and abrasiveness of rocks, Part3, pp. 101-103.

J.E.Friant, L. Özdemir, (Çeviren : Prof. Dr. Ş. Eskikaya), 1994, "Tünel Açma Teknolojisi Bugün ve Yarın", İTÜ Maden Fakültesi Tünel ve Galeri Açma Meslek İçi Semineri.

Maidle, B., Schmidz, L., Ritz, W., and Herrenknecht, M., 2008. Hard rock tunnel boring machines, Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und Technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, ISBN 978-3-433- 01676-3, Berlin.

McFeat – Smith, I., Fowell, R. J, 1977, Correlation of rock properties and the cutting performance of tunneling machines, Proc. Conference on Rock Engineering, The University of Newcastle Upon Tyne, 581-602.

Morrell, J., W., Bruce, W.,E., and Larson, D.,A., 1970, Tunnel boring technology: disc cutter experiments in sedimentary and metamorphic rocks, U.S. Dept. of the Interior.

Rostami, J., Ozdemir, L., 1993, A new model for performance prediction of hard rock TBM’s, Proceedings of Rapid Excavation and Tunneling Conference (RETC), Boston MA, June 13-17, pp. 793-809.

Roxborough, F. F., Phillips, H. R., 1975, Rock excavation by disc cutter, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 12, pp. 361 366.

Stack, B., 1995, Encyclopaedia of tunnelling mining and drilling equipment, Vol 1-2, Mining Hobart Muden Publishing Company, Hobart, Australia, pp. 1911.

The Robbins Company, 2001. Robbins Tunnel Machine Projects, Seattle.

Tumaç, D., 2010, Değişik kayaç ve disk keskilerin kayaç kazılabilirliği üzerine etkisinin araştırılması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji DergisiTarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries