SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONTROL BAZI

Cevat İNAL, Sercan BÜLBÜL

Öz


1970 li yılların başından itibaren uzunlukların ölçülmesinde elektronik uzunluk ölçerler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu aletlerden doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için ölçme sistemlerinin iyi bilinmesi, ölçü sırasında gerekli tedbirlerin alınması ve kalibrasyonlarının yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda uzunluk ölçümünde sistematik hataya neden olan sıfır noktası eki hatası, ölçek hatası ve faz farkı ölçme hatasının periyodik olarak belirlenmesi önem arz etmektedir. Alet parametreleri olarak isimlendirilen bu hatalar bu amaç için oluşturulan kontrol bazlarında belirlenebilmektedir.

Alet parametrelerinin belirlenmesine yönelik ilk kontrol bazı Selçuk Üniversitesi kampus alanı içinde 1990 yılında tesis edilmiştir. Ancak 2010 yılında yeni açılan yollar ve kampus planındaki değişiklik nedeniyle kontrol bazı kullanılamaz hale gelmiştir. Hem kamu kurumları, hem de  üniversitemizde bulunan uzaklık ölçerlerin kontrol ve kalibrasyonlarını yapabilmek amacıyla 2010 yılında yeni bir kontrol bazı oluşturulmuştur. Oluşturulan kontrol bazı 6 noktalı ve ~ 660 m uzunluğundadır. Bugüne kadar, oluşturulan kontrol bazında; Konya, Karaman, Aksaray, Eskişehir, Afyon gibi çevre illerde bulunan Kadastro Müdürlüklerindeki aletlerin kontrol ve kalibrasyonları yapılmıştır. Bu çalışmada, yeni oluşturulan kontrol bazının tasarımı ve teknik özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca, Selçuk Üniversitesi kontrol bazında alet parametrelerinin belirlenmesine yönelik Microsoft Excel 2007 ortamında bir program hazırlanmıştır. Hazırlanan program ile elektronik uzaklık ölçerlerin sıfır noktası eki, ölçek katsayısı ve faz farkı ölçme fonksiyonları belirlenebilmekte ve belirlenen parametreler için anlamlılık testi yapılabilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kontrol; kalibrasyon; sıfır eki; ölçek katsayısı; faz farkı ölçme fonksiyonu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, A., Ayan, T., Güneş, İ.H., Deniz, R., 1987, “Elektromağnetik Uzaklık Ölçerlerin Kontrol ve Kalibrasyonları İçin Tesis Edilen Kalibrasyon Bazları ve İlk Ölçme Sonuçları", Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, S.313-329, Ankara.

Burnside, C.D., 1991, "Electromagnetic Distance Measurement", 3rd ed. BSP Prof. Books, 278 pp, Oxford.

Ergin, M.N., Tombaklar, Ö., İnal, C., Büyükaltunel, M., 1993, "Elektromağnetik Mesafe Ölçerler İçin Kontrol ve Kalibrasyon Bazının Oluşturulması", SÜAF Projesi, Proje No: 90/24, Konya.

Gülal,E., Deniz,R., 2005, “Elektronik Ölçme Aletlerinin Kontrol ve Kalibrasyonu”, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,s.213-224, 23-25 Kasım, İstanbul

Hodges, M.D.J., 1978, "Etalonnage et Tests des Instruments de Mesure Electro-Optique des Distances (M.E.D.)”, Geometre, S.16-25.

İnal, C.,1991, "Elektromağnetik Uzaklık Ölçerlerde Sıfır Noktası Eki ve Ölçek Faktörünün Belirlenmesi", S.Ü.Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 6. Cilt, 1. Sayı, S.1-11, Konya.

İnal, C., 2010, “Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi İçin Kontrol Kenarlarının Oluşturulması”, S.Ü. BAP Alt yapı projesi Raporu, Proje No: 10301025, Konya

İnal, C., 2013, “Modern Jeodezide Ölçme Aletleri” Ders Notları, Genişletilmiş 2. Baskı, S.Ü. Mühendislik Fakültesi, Yayın No : 50, Konya

Inal, C., Sanlioglu I., Yigit, C.O., 2008, “Scaling of EDM Calibration Baselines by GPS and Controlling of EDM parameters”, Survey review, 40, 309, pp. 304-312

Özgen,G., Deniz,R.,1986, “Elektromagnetik Dalgalarla Jeodezik Ölçmeler(Elektrometri)”, İTÜ Matbaası, Sayı 1320,İstanbul

Pauli, W., 1968, “Messung einer kurzen Basis mit dem EOSdurch Streckenmessung in allen Kombinationen” Vermessungstechnic(VT) 16: 242-246.

Rüeger, J.M., 1996 "Electronic Distance Measurement", Sydney.

Schwendener H,R., 1972, “Electronic Distancers for Short-ranges: Accuracy and Checking Procedures”, Surv. Rev. 21(164):273-281.

Uzel, T., 1981, "Jeodezik Amaçlı Elektromağnetik Ölçmeler” İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Yayınları, Sayı 159, İstanbul.

Uzel, T., 1987, "Elektronik Uzunluk Ölçümünde Modülasyon Frekansına Bağlı Hatalar", Yıldız Üniversitesi Dergisi, Sayı 1-2, İstanbul.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji DergisiTarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries