Gabal Ghorabi (El Bahariya Çöküntüsü, Batı Çölü, Mısır) Madenindeki Eosen Demirtaşlarının Stratigrafik Konumu ve Mineralojik İncelemesi

Ashraf Fahmy Ismael

Öz


Cabal Ghorabi maden alanındaki (El Bahariya depresyonu, Mısır) Eosen demirtaşı, eşleniği olan
çevredeki yüksek yerlerin daha kalın karbonatlarına yatay fasiyes değişikliği gösteren, uyumsuzlukla
sınırlanmış sıkı bir istifi temsil eder. Senomanian yaşlı, kıvrımlanmış Bahariya Formasyonu üzerinde
uyumsuzlukla yer alan Eosen demirtaşı, intra-Eosen (paleokarst) uyumsuzluğu ile ayrılan ve yukarı doğru
sığlaşan iki ana demirtaşı istifine ayrılır. Alt demirtaşı sekansı dört demirtaşı fasiyesinden oluşur; a)
lagünel/gel-git düz çamur-demirtaşı fasiyesi; b) Gabal Chorabi maden alanının güney kesiminde iyi gelişmiş
lagünel fosilli demirtaşı fasiyesi (başlangıç evre fırtına çökeli); c) Gabal Chorabinin merkez ve güney
kesiminde yoğunlaşmış, sığ, gel-git altı ve içi numulitik-ooidal-onkoidal demirtaşı fasiyesi; d) kuzey
kesimde belirgin, sığ gel-git altı numulitik demirtaşı fasiyesi. Üst demirtaşı istifi, yeni bir deniz ilerlemesi
sonucu oluşan sığ, gel-git altı yeşil çamurtaşı fasiyesinin depolanmasıyla başlar, ve üç kez tekrarlanan ve
yukarıdoğru sığlaşan çevrimden oluşan gelgit içi ve üstü demirtaşı istifi ile devam eder. Üst demirtaşı istifi
yoğun olarak lateritleşmiş ve karstlaşmış, ve demir cevheri lateriti ve tabaka dokanaklı karst-ilişkili barit
oluşmuştur. Çalışma alanında bulunan başlıca eonomik mineraller, hematite ve götit, ve ana gang
mineralleri ise kuvars, dolomit, apatit ve barittir.


Anahtar Kelimeler


Demirtaşı; Stratigrafi; Mineraloji; Gabal Ghorabi; El-Bahariyə; Mısır.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries