KARACAALİ (KIRIKKALE) DEMİR CEVHERLERİNİN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

Şükrü KOÇ, Caner KAYA öZER, Nürsel ÖKSÜZ

Öz


İncelenen demir cevherleri mikrogabro, diyabaz ve bazaltlar içinde yer alan çatlak ve kırıklar boyunca yerleşmiş masif, saçınımlı ve breşik tipte damarlar ve düzensiz sınırlı kütlelerden oluşur. Yan kayaçlarda, hidrptermal süreçlere işaret eden, uralitleşme, albitleşme, kloritleşme, aktinolitleşme, tremolitleşme, epidotlaşma, sossuritleşme, karbonatlaşma, killeşme ve silisleşme gibi alterasyon tipleri gelişmiştir. Cevher başlıca, manyetit ve pirit minerallerini kapsar. Daha az miktarlarda ise hematit, muşketofit, kalkopirit, bornit, pirotin, fahlerz, markazit, götit ve turingit içerir. Cevher kütlelerinin tipi, parajenez, yapı ve doku özellikleri Karacaali piritli demir cevherlerinin hidrotermal süreçlerle oluşabileceğine işaret etmektedir

Anahtar Kelimeler


Kırıkkale; hidrotermal;demir cevherleşmesi;manyetit; pirit;Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries