Dergi Yayıncısı ve Sponsorları

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Fakültenin Özgörüsü

Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik eğitiminde üst seviyelere erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu olmak.

Fakültenin Özgörevi

Mühendislik Fakültesinin özgörevi; öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi; mühendislik ve mimarlık görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen; analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış; azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş; mühendislik ve mimarlık uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip; çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır.

Mühendislik Fakültesi; lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak mühendislik ve mimarlık bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir.

Fakültenin Eğitim Hedefleri

Mühendislik Fakültesi, bünyesindeki bütün programlarının eğitim ve öğretiminde sürekli iyileşmeyi belli bir metodoloji içerisinde sağlayan ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi özgörü ve özgörev tanımına uygun olarak hedeflerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Mühendislik alanlarında güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir eğitim-öğretim programı sağlamak,

Mühendislik alanlarında uygulama ve ileri araştırma için gereken bilimsel temeller, kesin analiz ve üretken tasarımı içeren, mesleki kariyer için gerekli temel fen, matematik, programlama bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmek,

Mühendisliğe ilişkin alanlarda yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş ve mezuniyet sonrası öğretime hazır mezunlar vermek,

Mühendislik alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara aktif katılımı sağlama yoluyla liderlik yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmek,

Alanıyla ilgili temel bazı deneyleri laboratuar ortamında yapabilen mezunlar yetiştirmek,

Mühendislik konularında tasarım deneyimine sahip mezunlar yetiştirmek,

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin olarak kullanabilen, ikna yeteneği ve özgüveni olan mezunlar yetiştirmek,

Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayıp, inisiyatif kullanabilen ve takım lideri olma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmek,

Mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen mezunlar yetiştirmek.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Destekçiler